Anyfilms

Komentowanie nie jest możliwe

Zaimplementowanie struktury i wyświetlania postów na stronie, poprawienie kodu i wydajności strony, wdrożenie odpowiednich wtyczek do WordPress-a. Napisanie wtyczki integrującej i pobierającej dane z serwisu: www.imdb.com